Links

Interessante links

Çavaria zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgender en intersekse personen*. Çavaria bouwt verder aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en sekse-kenmerken. Çavaria is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum.
UniQue ondersteunt vrijwilligers en aangesloten verenigingen in de regio Vlaams-Brabant bij het realiseren van hun doelstellingen. Samen met hen versterkt ze individuen om hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit positief te beleven. UniQue wil aan de hand van sensibilisering en acties ook de maatschappelijke kijk daarop verruimen.
Het Transgender Infopunt (TIP) is een neutrale, gratis en anonieme plek voor al je vragen over genderdiversiteit en het transgenderthema. We hebben een klein (maar fijn) en divers team en werken regelmatig mee aan verschillende projecten. Kom alles te weten over het TIP via onderstaande pagina’s.
Lumi is …
… voor iedereen met vragen over gender en seksuele voorkeur
… een luisterend oor & informatiekanaal
… een veilige plaats om te spreken over discriminatie
…helemaal anoniem, gratis en luistert zonder vooroordelen
Genderaffirmerende kledij
Keerpunt (Hasselt) is een genderinclusieve vereniging voor iedereen (ook de mensen rondom je zijn van harte welkom) die zich ergens op het spectrum bevindt.